Ανάθεση διδακτικού έργου για νομικά μαθήματα στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, καθώς και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας ενός εξαμήνου (Χειμερινό Εξάμηνο – Εαρινό Εξάμηνο). Μεταξύ των διδακτικών αντικειμένων περιλαμβάνονται και νομικά μαθήματα. Υποβολή αιτήσεων: από 27-8-2013 έως και 5-9-2013. Αναλυτικά η προκήρυξη στο teikoz.gr

Σχόλια