Συστάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης στους δικηγορικούς συλλόγους για το θέμα των αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων δικηγόρων

Επιστολή με συστάσεις για το θέμα των αυτεπαγγέλτως διοριζόμενων δικηγόρων έστειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, με αφορμή τις παρατυπίες που παρατηρούνται στη διαδικασία διορισμού και ειδικότερα σχετικά με το φαινόμενο να διορίζονται επανειλημμένα τα ίδια πρόσωπα και να καταστρατηγείται η τήρηση των μηνιαίων καταστάσεων όσων συνηγόρων έχουν υποβάλει αίτηση διορισμού. Η επιστολή έχει ως εξής: «Από τα υποβαλλόμενα στην Υπηρεσία μας δικαιολογητικά αποζημίωσης δικηγόρων που διορίζονται αυτεπάγγελτα ή μέσω του θεσμού της παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, διαπιστώνουμε ότι οι διορισμοί επαναλαμβάνονται και περιορίζονται σε συγκεκριμένα μέλη σας με αποτέλεσμα
αφενός τη μη τήρηση των μηνιαίων καταστάσεων δικηγόρων υπηρεσίας που καταρτίζει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος, αφετέρου την απαίτηση είσπραξης μεγάλων ποσών από αυτά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέλη Δικηγορικών Συλλόγων αξιώνουν ποσά έως και 150.000,00 €. Επιπλέον, σημειώνουμε τις προφορικές καταγγελίες, κυρίως νέων δικηγόρων, ότι τα ίδια μέλη διασπείρουν ψευδώς πληροφορίες ότι δήθεν ποτέ δεν θα αποζημιωθούν από την Υπηρεσία μας, έτσι ώστε να μην αποδέχονται τους διορισμούς τους. Επίσης, προφορικώς καταγγέλλεται, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν σημειωθεί εντάσεις και διαπληκτισμοί εξαιτίας της παρεμπόδισης νομίμως διορισμένων δικηγόρων από τα εν λόγω μέλη τα οποία «καιροφυλακτούν» στους διαδρόμους των δικαστηρίων, με ότι αυτό συνεπάγεται για το θεσμό και την εικόνα της Δικαιοσύνης. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστή τήρηση των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3226/2004». (et.diavgeia.gov.gr)

Σχόλια