Αδίκημα του Ποινικού Κώδικα η μη πληρωμή εισητηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Το νέο άρθρο 391 του Ποινικού Κώδικα που τιμωρεί την μη πληρωμή εισητηρίου στα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας προστέθηκε με την παρ.1 άρθρου 17 Ν.3920/2011, ΦΕΚ Α 33/3.3.2011 και έχει ως εξής: « Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου:  Οποιος χρησιμοποιεί μέσο δημόσιας συγκοινωνίας που προορίζεται για κοινή χρήση χωρίς να καταβάλλει το αντίτιμο εισιτηρίου οποιασδήποτε μορφής, τιμωρείται με Κράτηση ή με πρόστιμο. Η ποινική δίωξη ασκείται μετά από έγκληση.»
Το αρχικό άρθρο 391 (Δόλια αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου) που είχε καταργηθεί με την περ.β` της παρ.12 του άρθρου 1 του Ν.2207/1994 (ΦΕΚ Α 65)) είχε ως εξής: "1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της απάτης κατορθώνει δόλια και χωρίς την κανονισμένη πληρωμή να παρευρεθεί σε παράσταση, έκθεση ή ανάλογη διοργάνωση ή να χρησιμοποιήσει κάποιο μέσο δημόσιας κυκλοφορίας ή κάποια άλλη εγκατάσταση που προορίζεται για κοινή χρήση, αλλά με καταβολή αντιτίμου, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών. 2. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση."

Σχόλια