Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

Αδίκημα του Ποινικού Κώδικα η μη πληρωμή εισητηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Το νέο άρθρο 391 του Ποινικού Κώδικα που τιμωρεί την μη πληρωμή εισητηρίου στα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας προστέθηκε με την παρ.1 άρθρου 17 Ν.3920/2011, ΦΕΚ Α 33/3.3.2011 και έχει ως εξής: « Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου:  Οποιος χρησιμοποιεί μέσο δημόσιας συγκοινωνίας που προορίζεται για κοινή χρήση χωρίς να καταβάλλει το αντίτιμο εισιτηρίου οποιασδήποτε μορφής, τιμωρείται με Κράτηση ή με πρόστιμο. Η ποινική δίωξη ασκείται μετά από έγκληση.»
Το αρχικό άρθρο 391 (Δόλια αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου) που είχε καταργηθεί με την περ.β` της παρ.12 του άρθρου 1 του Ν.2207/1994 (ΦΕΚ Α 65)) είχε ως εξής: "1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της απάτης κατορθώνει δόλια και χωρίς την κανονισμένη πληρωμή να παρευρεθεί σε παράσταση, έκθεση ή ανάλογη διοργάνωση ή να χρησιμοποιήσει κάποιο μέσο δημόσιας κυκλοφορίας ή κάποια άλλη εγκατάσταση που προορίζεται για κοινή χρήση, αλλά με καταβολή αντιτίμου, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών. 2. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την κατάσχεση εις χείρας τρίτου Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του...