Θέσεις νομικών στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Θράκης βάσει του ΠΔ 407/1980

To  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ΄αριθ. 75η /20.06.2013 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/ Διδακτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει του Π.Δ. 407/1980 για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 για τη διδασκαλία νομικών μαθημάτων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Κόρινθο. Αιτήσεις από την  Δευτέρα  19 Αυγούστου 2013  έως και την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013. Βλ.περισσότερα εδώ
Επίσης το Tμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014. Καταληκτική ημερομηνία: 11/09/2013. Βλ. περισσότερα εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου