Ειδικοί επιστήμονες στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2013/2014 στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Μεταξύ των μαθημάτων συμπεριλαμβάνεται ΕΧΝ 342: Εταιρικό Δίκαιο – 3 ώρες/βδομάδα Θεωρία.

Η πλήρωση των θέσεων αυτών θα είναι για διάρκεια 13 εβδομάδων (από 2 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013) με δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων κυμαίνεται από €34 – €68 την ώρα αναλόγως προσόντων και τη φύση των καθηκόντων. Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x ώρες διδασκαλίας/την εβδομάδα x 13 εβδομάδες που διαρκεί το Φθινοπωρινό εξάμηνο.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να καλεστούν σε προφορική συνέντευξη της ημερομηνίες μεταξύ 1 και 9 Αυγούστου 2013 για την πλήρωση των πιο πάνω θέσεων.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για Θέση Ειδικού Επιστήμονα – Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας» και να παραδοθούν ιδιοχείρως στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος στη διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην διεύθυνση Christina.fasouli@cut.ac.cy όχι αργότερα από την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 25002482 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου εδώ


Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr