Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Πρόσληψη ατόμων στις κοινωνικές δομές του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό πολιτιστικό και ερευνητικό κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ανέργων έως 30 ετών για τη λειτουργία των κάτωθι Κοινωνικών Δομών στα πλαίσια ένταξης του ανωτέρω έργου/ υποέργου στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας. Για το Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ Πτυχίο Νομικού Τμήματος Πανεπιστημίου(ΑΕΙ)  της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής. Καταληκτική ημρομηνία: 02-08-2013. Πληροφορίες: τηλ. 210-3625300 & 27210-97222. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μέχρι 31/12/2016 (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο (20/10/2016) με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μέχρι 31/12/2016» κοινοποίησε το Υπουργείο Εργασία...