Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Θέσεις μελών στις επιτροπές προσφύγων του ΟΗΕ

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Ελλάδας) καλεί υποψήφιους για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση μελών στις Επιτροπές Προσφυγών (άρθρο 3 του Ν. 3907/2011 και άρθρα 26 και 32 του ΠΔ 114/2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 113/2013) αρμοδίων για την εξέταση προσφυγών κατά απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα προτείνει έναν (1) Έλληνα υπήκοο σε καθεμία από τις τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών που θα συγκροτηθούν και των οποίων τα μέλη θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013. Πληροφορίες στο career.duth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Νομοσχέδιο για ποινικοποίηση της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης

Κύπρος. Στα πλαίσια των στόχων και προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναι...