Στο ΣτΕ προτίθεται να προσφύγει ο νεοσύστατος σύλλογος εκπαιδευτικών διορισμένων με ΑΣΕΠ

Ιδρύθηκε την περασμένη Τρίτη 02/07/2013, στην Αθήνα, πανελλήνιος σύλλογος εκπαιδευτικών διορισμένων με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Συστήθηκε 9μελής προσωρινή διοικούσα επιτροπή, με σκοπό τη διεκδίκηση με κάθε νόμιμο μέσο (δικαστικό ή εξωδικαστικό) των αιτημάτων του συλλόγου, σε σχέση και με τους σκοπούς του καταστατικού.
Ο νεοσύστατος σύλλογος των εκπαιδευτικών αποφάσισε κάθε μορφής κινητοποίηση ενώπιον των αρμοδίων υπουργείων Παιδείας κ Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς και ενωπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής. Αποφασίστηκε επίσης, η προσφυγή των μελών στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του προεδρικού διατάγματος για την κινητικότητα (πλεονάζοντες, υποχρεωτικές μεταθέσεις κ.λ.π.), το οποίο συμπεριλαμβάνει και τους διορισμένους με ΑΣΕΠ εκπαιδευτικούς, καθώς και αίτηση αναστολής (ασφαλιστικά μέτρα). (πηγή: diorismos.gr)

Σχόλια