Υποτροφίες για δικηγόρους

Το ΚΕΚ/Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες για το πρόγραμμα κατάρτισης «Diploma in Negotiations» (http://www.din.aueb.gr) του ακαδημαϊκού έτους 2013/2014, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου: Diploma in Negotiations - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις (βάσει απόφασης Συγκλήτου του Ο.Π.Α 13/01/2000)  
Το αντικείμενο του προγράμματος αναφέρεται στην παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη διαπραγματευτικών ικανοτήτων στους εκπαιδευόμενους κατά το χειρισμό συγκρούσεων συμφερόντων. Η επιτυχής και αποτελεσματική πραγματοποίηση του Diploma in Negotiations βασίζεται στην στρατηγική επιλογή ειδικευμένων στο αντικείμενο εισηγητών, με πλούσιο ερευνητικό έργο και μεγάλη εμπειρία στο χώρο.
Οι ανάγκες του γνωστικού  αντικείμενου των διαπραγματεύσεων με την ευρύτητα που αναπτύσσεται δεν καλύπτονται από κανένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Στο Diploma in Negotiations καλύπτονται ενότητες όπως: Στρατηγική των διαπραγματεύσεων, Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας στις διαπραγματεύσεις,  Θέματα ψυχολογίας στις διαπραγματεύσεις, Θέματα ψυχιατρικής στις διαπραγματεύσεις,  Διαμόρφωση διαπραγματευτικών συμπεριφορών,  Επίτευξη αποτελεσματικότητας βάσει των συνθηκών,  Επιλογή διαπραγματευτικού μείγματος,   Ασύμμετρες Διαπραγματεύσεις, Μοντέλα Διαμεσολάβησης, Διαπραγματεύσεις κατά την διαδικασία Διαμεσολάβησης στις Αστικές & Εμπορικές Διαφορές, Το Βήμα των Διαπραγματεύσεων, Εργασίες  Διαπραγματεύσεων (Project), καθώς και πολλές Ασκήσεις/προσομοιώσεις Διαπραγματεύσεων.
Αιτήσεις για την υποτροφία γίνονται δεκτές έως 15/07/2013 ώρα 23:00.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν την ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας, που βρίσκεται στον ιστότοπο του Προγράμματος Diploma in Negotiations (www.din.aueb.gr) και να αποστείλουν έως την ανωτέρω προθεσμία  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς στο ΚΕΚ/Ο.Π.Α [ Κεφαλληνίας 46, ΤΚ 11251, Αθήνα, υπ'όψιν κ. Πέτρου Καλκάνη]. Περισσότερες πληροφορίες στο www.din.aueb.gr

Σχόλια