Πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθ. 97/2013 : 18ης Ιουλίου 2013- Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-501/11 P Schindler Holding κ.λπ. κατά Επιτροπής. Ανταγωνισμός : Το Δικαστήριο διατηρεί στο ίδιο ύψος το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον όμιλο Schindler για τη συμμετοχή του στη σύμπραξη η οποία λειτουργούσε στην αγορά των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων
Αριθ. 96/2013 : 18ης Ιουλίου 2013- Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-234/12 .Sky Italia. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : Η ιταλική νομοθεσία περί τηλεοπτικής διαφημίσεως η οποία προβλέπει μειωμένη χρονική διάρκεια μεταδόσεως τηλεοπτικών διαφημίσεων για τους οργανισμούς συνδρομητικής τηλεοράσεως σε σύγκριση προς τους οργανισμούς που εκπέμπουν τηλεοπτικό πρόγραμμα ελεύθερης λήψεως συνάδει, καταρχήν, προς το ενωσιακό δίκαιο
Αριθ. 95/2013 : 18ης Ιουλίου 2013 - Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-414/11 Daiichi Sankyo και Sanofi-Aventis Deutschland .Εξωτερικές σχέσεις : Η συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPs) υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης
Αριθ. 94/2013 : 18ης Ιουλίου 2013 - Απόφαση του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-523/11, C-585/11. Prinz . Ιθαγένεια της Ένωσης : Η Γερμανία δεν μπορεί να εξαρτά τη χορήγηση, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το ένα έτος, επιδόματος για το σύνολο των σπουδών σε άλλο κράτος μέλος αποκλειστικώς από το αν πληρούται προϋπόθεση περί αδιάλειπτης τριετούς διαμονής στη Γερμανία
Αριθ. 93/2013 : 18ης Ιουλίου 2013 - Απόφαση του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P Επιτροπή κατά Kadi . Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας
Το Δικαστήριο απορρίπτει τις αναιρέσεις που ασκήθηκαν κατά της αποφάσεως «Kadi II» του Γενικού Δικαστηρίου
Αριθ. 92/2013 : 18ης Ιουλίου 2013 - Αποφάσεις του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-201/11 P, C-204/11 P, C-205/11 P UEFA κατά Επιτροπής . Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών : Το Δικαστήριο απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως τις οποίες άσκησαν η FIFA και η UEFA κατά των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου σχετικά με την τηλεοπτική μετάδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (curia.europa.eu)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr