To ουσιαστικό περιεχόμενο αποφάσεως περί απαγορεύσεως της εισόδου στο έδαφος κράτους μέλους πρέπει να γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο (νομολογία)

Απόφαση αρ.70/2013 Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: Τo ουσιαστικό περιεχόμενο αποφάσεως περί απαγορεύσεως της εισόδου στο έδαφος κράτους μέλους πρέπει να γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εντούτοις, ένα κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί, στον απολύτως αναγκαίο βαθμό να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους η κοινοποίηση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους.
Με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι κατά την οδηγία 2004/38 απόφαση περί απαγορεύσεως της εισόδου  πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στους  ενδιαφερόμενους κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τις  συνέπειες της αποφάσεως. Επιπλέον, οι ακριβείς λόγοι δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας ή δημοσίας υγείας επί των οποίων στηρίζεται η απόφαση γνωστοποιούνται πλήρως και εγγράφως στους ενδιαφερομένους, εκτός αν λόγοι ασφαλείας του κράτους αποκλείουν την κοινοποίηση.
Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να διασφαλίζει, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, την τήρηση της αρχής της αντιμωλίας, προκειμένου να παρέχεται στον ενδιαφερόμενο η δυνατότητα να αμφισβητήσει τους λόγους στους οποίους βασίσθηκε η επίμαχη απόφαση καθώς και να υποβάλει παρατηρήσεις όσον αφορά τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και, συνεπώς, να προβάλει λυσιτελώς τους αμυντικούς του ισχυρισμούς. Ιδίως, πρέπει να γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο το ουσιαστικό περιεχόμενο των λόγων στους οποίους βασίσθηκε η απόφαση περί απαγορεύσεως της εισόδου, καθότι η ανάγκη κατοχυρώσεως της ασφάλειας του κράτους δεν μπορεί να στερήσει από τον ενδιαφερόμενο το δικαίωμά του ακροάσεως και, κατά συνέπεια, να καταστήσει άνευ πρακτικής αποτελεσματικότητας το δικαίωμα προσφυγής του. (curia.europa.eu)

Σχόλια