Διορισμός καθηγητών σε τομείς δικαίου από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 153/2004 (Οργανισμός ΣΕΘΑ) προκηρύσσει το διορισμό καθηγητών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της. Οι εν λόγω καθηγητές θα διορισθούν από 1 Σεπ 2013 έως 31 Αυγ 2014 και θα τους ανατεθεί, ανάλογα  με τον τομέα (βασικό και ειδικό), η ευθύνη διδασκαλίας και λειτουργίας, καθώς και η υποβοήθηση του έργου των σπουδαστών της κανονικής φοίτησης αλλά και των σπουδαστών που παρακολουθούν την εκπαίδευση διαδικτυακής μάθησης, στις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ατομικές διατριβές, μελέτες κλπ), σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
α. Οι προς πλήρωση θέσεις, κατά βασικό τομέα εκπαίδευσης, είναι οι παρακάτω:
                                     (1)        Ένας Υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου εν ενεργεία ή εν συντάξει, κατά προτεραιότητα ή ένας Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών - Διεθνών Σχέσεων, για θέματα Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής.

                                    (2)        Ένας Καθηγητής Πολιτικής Διπλωματικής Ιστορίας.

                                    (3)        Ένας Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, για Οικονομικά Θέματα.

                                    (4)        Ένας Καθηγητής Διεθνών Σπουδών με εξειδίκευση στα θέματα Στρατηγικών και Αμυντικών Σπουδών, Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Οπλικών Συστημάτων ή Ανώτατος Αξιωματικός εν αποστρατεία, από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με ανάλογες γνώσεις.

                                    (5)        Ένας Καθηγητής Διοικητικών Επιστημών, για θέματα Διοίκησης – Διεύθυνσης και Ηγεσίας.

                        β.         Οι προς πλήρωση θέσεις σε ειδικούς τομείς ή ειδικά θέματα, ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό είναι οι παρακάτω :

                                    (1)        Μια θέση για θέματα Γεωπολιτικής, Γεωστρατηγικής και Υψηλής Στρατηγικής.

                                    (2)        Μια θέση για θέματα Διεθνούς Δικαίου – Διεθνών Οργανισμών.

                                    (3)        Μια θέση για θέματα Περιφερειακής Ασφάλειας στο Εγγύς Γεωπολιτικό Περιβάλλον.

                                    (4)        Μια θέση για θέματα που άπτονται θεωριών της Ηγεσίας και γνώσεων επί βασικών τομέων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Δημόσιας Διοίκησης.

                                    (5)        Μια θέση για θέματα Εθνικής Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας.

                                    (6)        Μια θέση για Εθνικά θέματα εντός του Εγγύς Γεωπολιτικού περιβάλλοντος.
                                    (7)        Μια θέση για θέματα διαχείρισης Κρίσεων – θεωρίες παιγνίων και διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 
Αιτήσεις μέχρι τις 18 Ιουλίου 2013. Αναλυτική προκήρυξη και έντυπα αιτήσεων εδώ


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου