Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για να εφαρμόσει δικαστική απόφαση η πολεοδομία

Πολίτης απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας τη συμμόρφωση της διοίκησης προς την υπ' αριθ. 3337/2011 απόφαση του ΣτΕ, η οποία επιβεβαιώνει ότι ακίνητο δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία δεν εφαρμόζει την κατεδάφιση διότι θεμελιώνεται δικαίωμα ένταξης στις διαδικασίες του νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011). Η Αρχή απευθύνθηκε στο ΥΠΕΚΑ και ζήτησε:
α) οι υπηρεσίες να εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις, β) διαφορετικά να μεριμνήσει ώστε να προβλεφθεί συγκεκριμένη διάταξη, σύμφωνη με το άρθρο 95 του Συντάγματος και προς τις διατάξεις του ν. 3068/2002 ως προς το σκέλος της εφαρμογής τελεσίδικων ή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε, ότι θα λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις της Αρχής, σε νεώτερη νομοθετική ρύθμιση. Δείτε περισσότερα στο synigoros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το ν.4446/2016

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το νόμο 4446/2016 , όπως θα ισχύουν από 23.1.2017* είναι τα εξής: 1.Παράβολο Μήνυσης: 70 ευρώ:...