Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Σύμβαση μίσθωσης έργου με πτυχιούχο νομικής

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MARE NOSTRUM: Άμβλυνση των κενών εφαρμογής στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης μέσω της διευκόλυνσης της Διασυνοριακής Συνεργασίας και της άρσης των νομικών και θεσμικών εμποδίων στη Λεκάνη της Μεσογείου» καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως οκτώ (8) σύμβασεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες, που θα διαθέτουν: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας, Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πτυχίο Νομικής. Καταληκτική ημερομηνία: 11/07/2013. Αναλυτική προκήρυξη εδώ  (πηγή: career.duth.gr) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το ν.4446/2016

Τα νέα παράβολα της Ποινικής Δίκης μετά το νόμο 4446/2016 , όπως θα ισχύουν από 23.1.2017* είναι τα εξής: 1.Παράβολο Μήνυσης: 70 ευρώ:...