Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Σύμβαση μίσθωσης έργου με πτυχιούχο νομικής

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MARE NOSTRUM: Άμβλυνση των κενών εφαρμογής στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης μέσω της διευκόλυνσης της Διασυνοριακής Συνεργασίας και της άρσης των νομικών και θεσμικών εμποδίων στη Λεκάνη της Μεσογείου» καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη έως οκτώ (8) σύμβασεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικούς συνεργάτες, που θα διαθέτουν: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας, Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Πτυχίο Νομικής. Καταληκτική ημερομηνία: 11/07/2013. Αναλυτική προκήρυξη εδώ  (πηγή: career.duth.gr) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...