Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Θέσεις για τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει διαδικασία επιλογής βάσει τίτλων και δοκιμασιών για την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων με στόχο την πλήρωση δύο θέσεων έκτακτου υπαλλήλου μέλους της νομικής υπηρεσίας με ειδίκευση στο δίκαιο των συμβάσεων (AD6) (γυναίκα ή άνδρας). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15-07-2013. Αναλυτικές πληροφορίες στο http://eur-lex.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...