Θέσεις για τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει διαδικασία επιλογής βάσει τίτλων και δοκιμασιών για την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων με στόχο την πλήρωση δύο θέσεων έκτακτου υπαλλήλου μέλους της νομικής υπηρεσίας με ειδίκευση στο δίκαιο των συμβάσεων (AD6) (γυναίκα ή άνδρας). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15-07-2013. Αναλυτικές πληροφορίες στο http://eur-lex.europa.eu

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου