Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Θέσεις για τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει διαδικασία επιλογής βάσει τίτλων και δοκιμασιών για την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων με στόχο την πλήρωση δύο θέσεων έκτακτου υπαλλήλου μέλους της νομικής υπηρεσίας με ειδίκευση στο δίκαιο των συμβάσεων (AD6) (γυναίκα ή άνδρας). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 15-07-2013. Αναλυτικές πληροφορίες στο http://eur-lex.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...