Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Tα 6 νέα κριτήρια προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών

Με έξι κριτήρια θα προσδιορίζεται εφεξής το τεκμαρτό εισόδημα 800.000 ελευθέρων επαγγελματιών, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Με υπουργικές αποφάσεις που αναμένεται να εκδοθούν, θα καθιερώνονται έμμεσες μέθοδοι τεκμαρτού προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών εισοδημάτων
των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Τα έξι κριτήρια βάσει των οποίων θα προσδιορίζεται το τεκμαρτό εισόδημα θα είναι: 1. Οι καταθέσεις στις τράπεζες και λοιπές μορφές αποταμιεύσεων (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.).2. Τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία. 3. Οι δαπάνες διαβίωσής. 4.Η έδρα της επιχείρησης, τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα μισθοδοσίας. 5. Η ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου και 6.  Η σχέση της τιμής πώλησης στον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. (πηγή: imerisia.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...