Αίτηση μηχανικών προς το ΕΤΑΑ για εθελοντική παύση οφειλής εισφορών όταν υπάρχει ανεργία ή πολύ χαμηλό εισόδημα

Mε ομαδική αίτησή τους προς το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) που θα καταθέσουν, μηχανικοί ζητούν μεταξύ άλλων την παύση των χρεώσεων των εισφορών των εργαζομένων και άνεργων μηχανικών για κάθε χρονική περίοδο (και χωρίς χρονικό όριο) που είναι ή θα είναι αποδεδειγμένα άνεργοι ή με μειωμένο εισόδημα, σε εθελοντική βάση, με σύγχρονη κατάθεση
συγκεκριμένων ατομικών δικαιολογητικών προσδιορισμού της ανεργίας ή του μειωμένου εισοδήματος κάτω απο το ελάχιστο εισοδηματικό όριο επιβίωσης. Επιπλέον ζητούν κατά την περίοδο της αποδεδειγμένης ανεργίας ή του μειωμένου εισοδήματος να υπάρχει η δυνατότητα παραμονής μονο στον Κλαδο Υγείας, αλλά και του δικαιώματος συνολικά 1 έτους ανεργίας ως δωρεάν συντάξιμου χρόνου. Διαβάστε αναλυτικά την αίτηση εδώ
Η σελίδα τους στο facebook

Σχόλια