Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Αριθ. 69/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-168/13 PPU. Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
Αριθ. 68/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-85/12 . Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ο γενικός εισαγγελέας Ρ. Cruz Villalón εκτιμά ότι δεν προσκρούει στην οδηγία για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων η λήψη μέτρων
εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με νόμο, όπως στην Ισλανδία.
Αριθ. 67/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-677/11 Doux Élevages και Coopérative agricole UKL-AREE. Κρατικές ενισχύσεις.
Αριθ. 66/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-270/11. Επιτροπή κατά Σουηδίας. Θεσμικό δίκαιο. Η Σουηδία υποχρεούται να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της εκπρόθεσμης μεταφοράς στο εσωτερικό της δίκαιο της οδηγίας που αφορά τη διατήρηση δεδομένων.
Αριθ. 65/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-534/11.VISA. Ο αιτών άσυλο μπορεί, βάσει του εθνικού δικαίου, να παραμείνει υπό κράτηση με σκοπό την απομάκρυνσή του λόγω παράνομης διαμονής, αν η αίτηση ασύλου υποβλήθηκε με μοναδικό σκοπό να καθυστερήσει ή να ματαιωθεί η εκτέλεση της αποφάσεως περί επιστροφής.
Αριθ. 64/2013 : 30ής Μαΐου 2013. Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-512/10. Επιτροπή κατά Πολωνίας. Μεταφορές. Η Πολωνία παρέβη ορισμένες από τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.
Αριθ. 63/2013 : 29ης Μαΐου 2013. Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση C-95/12. Επιτροπή κατά Γερμανίας. Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Ο γενικός εισαγγελέας N. Wahl προτείνει την απόρριψη της προσφυγής της Επιτροπής κατά της Γερμανίας με την οποία ζητείται η επιβολή χρηματικών κυρώσεων αναφορικά με τον νόμο Volkswagen. (πηγή: curia.europa.eu)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...