Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Θέση πτυχιούχου νομικής στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με κα 3828 και τίτλο «Στήριξη της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο νομικής, πρόσθετα προσόντα:
χειρισμός βάσεων νομικών δεδομένων. Διάρκεια σύμβασης: 10 μήνες, Αμοιβή: 10.000 ευρώ, Τόπος εκτέλεσης έργου: Ρέθυμνο, έναρξη: Ιούνιος 2013. Ηλεκτρονικές αιτήσεις μέχρι και 10-05-2013 ώρα 14.30. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...