Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Θέση πτυχιούχου νομικής στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με κα 3828 και τίτλο «Στήριξη της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο νομικής, πρόσθετα προσόντα:
χειρισμός βάσεων νομικών δεδομένων. Διάρκεια σύμβασης: 10 μήνες, Αμοιβή: 10.000 ευρώ, Τόπος εκτέλεσης έργου: Ρέθυμνο, έναρξη: Ιούνιος 2013. Ηλεκτρονικές αιτήσεις μέχρι και 10-05-2013 ώρα 14.30. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...