Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Πρόσληψη διδάσκοντος Ναυτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Τ.Ν.Ε.Υ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5, Π.Δ. 407/80, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του τμήματος κατά το ακαδ. έτος 2013-2014,
στα γνωστικά αντικείμενα:


 • Διοίκηση Ναυτιλιακής Τεχνολογίας και Παράκτιων Βιομηχανιών
 • Ναυτιλιακά Αγγλικά
 • Ναυτικό Δίκαιο
 • Πληροφορική με έμφαση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές Yποβολή αιτήσεων μέχρι: 24/05/2013. Πληροφορίες: τηλ. 2271035203, email: tney_akad_gram@chios.aegean.gr και στο http://www.stt.aegean.gr 
  (πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Δημοκριτειου Πανεπιστημίου Θράκης)
 • Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Διαβάστε επίσης:

  Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

  ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...