Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Yποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλία

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε υποτροφίες VRIκα! της Γαλλικής Κυβέρνησης για προγράμματα σπουδών επιπέδου Μaster 2, σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Οι υποτροφίες για προγράμματα σπουδών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς ή/και συγκεκριμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης χορηγούνται από κοινού με τους εταίρους της Γαλλικής Πρεσβείας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι:
EAC (Σχολές τεχνών & πολιτισμού) 
EDHEC Business School 
Ecole Nationale des Ponts et Chausses MBA
Fondation SUP de CO Montpellier Business School
Rouen Business School
Telecom SudParis 
INRIA Sophia-Antipolis
Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου
Air France
Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα:
http://www.ifa.gr/index.php/el/etudes-en-fr-gen/bourses-vrika
Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Elsa Naccache, τηλ. : 210 33 98 735 ή στο mail : vrika@ifa.gr (πηγή: diorismos.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε (υπ’αρ. 17977 απόφαση-ΦΕΚ Β 828/15-3-2017) τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτ...