Προσφυγή της γερμανικής αρχής προστασίας δεδομένων κατά του facebook

Το ανώτερο διοικητικό δικαστήριο του Schleswig της Γερμανίας απέρριψε πριν λίγες ημέρες την ένσταση της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του απορρήτου, με την οποία ζητούσε τη διακοπή της δυνατότητας των διαχειριστών του Facebook να κλείνουν τους λογαριασμούς των χρηστών που χρησιμοποιούν ψευδώνυμα και όχι το αληθινό τους όνομα. Το facebook απαιτεί από τους
χρήστες του να παρέχουν αληθείς πληροφορίες κατά την εγγραφή τους σε αυτό και κλειδώνει τους λογαριασμούς όσων δεν τον πράττουν. Η γερμανική  αρχή προστασίας του απορρήτου θεώρησε αυτή την συμπεριφορά ως παραβίαση της ιδιωτικής ζωής που αντίκειται στον εθνικό νόμο για τις τηλεπικοινωνίες και επέβαλε στο κοινωνικό δίκτυο να επιτρέψει τα ψευδώνυμα και να ξεκλειδώσει τους απενεργοποιημένους λογαριασμούς. Το διοικητικό δικαστήριο του Schleswig δέχτηκε τους ισχυρισμούς του facebook για το λόγο όμως ότι δεν είναι εφαρμοστέο το γερμανικό δίκαιο που βασίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία για την προστασία των δεδομένων των χρηστών αλλά η ιρλανδική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, καθώς συμπέρανε ότι η επεξεργασία των συγκεκριμένων στοιχείων των χρηστών πραγματοποιήθηκε από το ιρλανδικό κέντρο διαχείρισης του facebook. (πηγή: legal tribune online)

Σχόλια