Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης contra Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εκδήλωση)

Επιστημονική εκδήλωση διοργανώνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, την Πέμπτη 11-04-2013, ώρα 16:00, στην Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων (Σεμιναρίων) Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. Ακαδημίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη, 2ος όροφος, με ομιλήτρια την κα Ελένη Λευθεριώτου, Δ.Ν., Πάρεδρο Ν.Σ.Κ., με θέμα: «Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) contra Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) Η εφαρμογή των δικονομικών εγγυήσεων και της αρχής της αναλογικότητας στο πλαίσιο της επιβολής "κυρώσεων" στον τομέα των αγροτικών επενδύσεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε (υπ’αρ. 17977 απόφαση-ΦΕΚ Β 828/15-3-2017) τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτ...