Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης contra Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εκδήλωση)

Επιστημονική εκδήλωση διοργανώνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, την Πέμπτη 11-04-2013, ώρα 16:00, στην Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων (Σεμιναρίων) Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. Ακαδημίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη, 2ος όροφος, με ομιλήτρια την κα Ελένη Λευθεριώτου, Δ.Ν., Πάρεδρο Ν.Σ.Κ., με θέμα: «Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) contra Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) Η εφαρμογή των δικονομικών εγγυήσεων και της αρχής της αναλογικότητας στο πλαίσιο της επιβολής "κυρώσεων" στον τομέα των αγροτικών επενδύσεων».

Σχόλια