Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Θέσεις διδακτικού προσωπικού μαθημάτων δικαίου στη σχολή της αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία προκηρύσσει θέσεις για τον διορισμό ισάριθμου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών για το εκπαιδευτικό έτος  2013-2014 για τη διδασκαλία μαθημάτων από διάφορους κλάδους του δικαίου. Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών (Τηλ. 210-2424165,2,7 FAX. 210-2463230), και στις ιστοσελίδες 
www.et.diavgeia.gov.gr  και www.astynomia.gr, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα. Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι 19-04-2013 ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08.00΄-13.30΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράνομη μετοίκηση συζύγου με τα ανήλικα τέκνα σε άλλο κράτος-μέλος.Παραβίαση δικαστικής απόφασης (α' δημοσίευση)

Μονομελές Εφετείο Πατρών 264/2016 (α΄δημοσίευση): Γαμικές διαφορές. Διεθνής δικαιοδοσία. Παράνομη μετοίκηση του ενός συζύγου με τα ανήλι...