Σε δημόσια διαβούλευση νέος νόμος του υπουργείου δικαιοσύνης

Oλοκληρώνεται στις 11 Απριλίου η δημόσια διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ενέχυρο – ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα εις βάρος του Δημοσίου. Σύσταση ειδικού προανακριτικού σώματος. Θέματα αστικής ευθύνης του τύπου και άλλες διατάξεις», που έχει ξεκινήσει από τις 4 Απριλίου.
Μεταξύ άλλων στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η παραγραφή του αξιοποινου και η παύση της δίωξης των εξής αξιόποινων πράξεων, που έχουν θα έχουν τελεσθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου : α) των πταισμάτων και β) των υφ’ όρον πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Επίσης σε άλλο άρθρο προβλέπεται ότι στο τέλος που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912, (δικαστικό ένσημο) δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές, οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και ακύρωσης πλειστηριασμού. Η ανωτέρω διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αγωγές. Τέλος, προβλέπεται η επιμήκυνση του ορίου ηλικίας για τους υποψήφιους δικαστές καθώς η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 88 παρ. 2 του ν. 4055/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «Δικαστικός λειτουργός διορίζεται εκείνος που συμπλήρωσε το 28 έτος και δεν έχει υπερβεί το 45 έτος της ηλικίας του». Δείτε ολόκληρο το κείμενο του υπό διαβούλευση νόμου εδώ

Σχόλια