Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Ημερίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διοργανώνει ημερίδα με θέματα: «Κριτικές παρατηρήσεις για τη νομική θεμελίωση του νέου ελληνικού κράτους. Με βάση ανέκδοτο υπόμνημα προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (12.11.1829)» με εισηγήτρια την Δρ. Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Διευθύντρια Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών και "Δικαιϊκές παρατηρήσεις στο δίκαιο των λατινοκρατούμενων και τουρκοκρατούμενων περιοχών της βυζαντινής αυτοκρατορίας" με εισηγητή τον Δρ. Ιωάννη
Χατζάκη, Ερευνητή στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών την «Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, ώρα 16:00 στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεσθε στο Γραφείο Μελετών και Νομικών Εκδόσεων Ν.Σ.Κ. - Αρμόδιοι κ. Ιωάννης Διονυσόπουλος, Ν.Σ., κα Ιωάννα Καραδήμα - Τηλ. 213 21 21 840

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Αυξημένη δικαστική δαπάνη για μεγάλα δικόγραφα. Μια ατυχής διάταξη του σχεδίου νόμου για τη διοικητική δίκη

Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος Όσοι δικηγόροι γράφουν μακροσκελή δικόγραφα, πριν τα καταθέσουν καλό είναι πλέον να κάνουν και μι...