Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης έργου με πτυχιούχο νομικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Β΄Φάση» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλμπάνης), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους πτυχιούχους κοινωνικών, ανθρωπιστικών η νομικών σπουδών, να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για το παρακάτω έργο: «Παρεμβάσεις συμβουλευτικής-επαγγελματικού προσανατολισμού, παροχή υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής, συμμετοχή στη δράση mentoring, συμμετοχή στη δημιουργία αρχείων αναφοράς επαγγελματικών προοπτικών για τα τμήματα του Π.Ι., συμμετοχή στη προβολή του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων του, συμμετοχή στην αξιολόγηση του έργου». Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...