Περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων (νομολογία του ΔΕΕ)

Aπόφαση 46/2013 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: Το διάταγμα της Φλαμανδικής Κοινότητας που επιβάλλει να συντάσσονται στην ολλανδική γλώσσα όλες οι συμβάσεις εργασίας διασυνοριακού χαρακτήρα αντιβαίνει στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: "Στο Βέλγιο, με διάταγμα της Φλαμανδικής Κοινότητας επιβλήθηκε η χρήση της ολλανδικής γλώσσας, μεταξύ άλλων, για τη σύνταξη
των συμβάσεων εργασίας που συνάπτονται μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών που έχουν την έδρα τους στην ολλανδόφωνη περιοχή της χώρας. Η μη τήρηση της γλωσσικής αυτής υποχρεώσεως συνεπάγεται την ακυρότητα της συμβάσεως εργασίας, χωρίς ωστόσο να βλάπτεται ο εργαζόμενος ή να θίγονται τα δικαιώματα των τρίτων. Το διάταγμα της Φλαμανδικής Κοινότητας που επιβάλλει να συντάσσονται στην ολλανδική γλώσσα όλες οι συμβάσεις εργασίας διασυνοριακού χαρακτήρα αντιβαίνει στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.
Στο ιδιαίτερο πλαίσιο μιας συμβάσεως διασυνοριακού χαρακτήρα, αυτή η γλωσσική υποχρέωση είναι δυσανάλογη προς τους σκοπούς τους οποίους επικαλείται το Βέλγιο (προστασία εθνικής γλώσσας, προστασία των εργαζομένων και ουσιαστικός έλεγχος εκ μέρους των εθνικών αρχών). Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, κατά τη σύνταξη των συμβάσεων εργασίας διασυνοριακού χαρακτήρα τις οποίες συνάπτουν εργοδότες έχοντες την έδρα τους στην ολλανδόφωνη περιοχή του Βελγίου, αυθεντικό θεωρείται μόνον το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα. Κατά συνέπεια, μια τέτοια ρύθμιση, καθόσον ενδέχεται να επιδρά αποτρεπτικώς για τους μη ολλανδόφωνους εργαζομένους και εργοδότες, συνιστά περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων". (curia.europa.eu)

Σχόλια