Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Αντισυνταγματικό το αυξημένο παράβολο στα ασφαλιστικά μέτρα για τις δημόσιες συμβάσεις

Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το αυξημένο παράβολο του 1% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή της προμήθειας στις δημόσιες συμβάσεις που πρέπει να καταβληθεί για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του ν.3886/2010 ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Οι Σύβουλοι της Επικρατείας έκριναν ότι το επίμαχο αυτό αυξημένο παράβολο θα
πρέπει να καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που κάποιος χάσει τη δίκη, στην περίπτωση δηλαδή που απορριφθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο προσφεύγων. Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η υποχρέωση καταβολής παραβόλου ίσου με το 1% της αξίας του έργου εξ αρχής "συνιστά υπέρμετρο περιορισμό του προστατευομένου από τις συνταγματικές διατάξεις δικαιώματος παροχής έννομης δικαστικής προστασίας και παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας". Επομένως, εφεξής για το παραδεκτό της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του νόμου 3886/2010 επί δημοσίων συμβάσεων θα ισχύει το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή η καταβολή του παραβόλου των 100 ευρώ, και μόνο σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής θα καταβάλλεται το παράβολο του 1%. (πηγή: ethnos.gr). Βλ. σχετικές αναρτήσεις του legalnews24: Συνταγματική η αύξηση του παραβόλου  και Κατακόρυφη αύξηση του παραβόλου στις δίκες α.μ. του ν.3886/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Προσβολή προσωπικότητας από περιβαλλοντική υποβάθμιση κοινοχρήστων πραγμάτων

Γράφει η Σόφη Παυλάκη, Δικηγόρος Μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση, η υπ΄ αριθ. 43/2016, [1] εκδόθηκε πρόσφατα από το Α1 Πολιτικό Τμήμα...