Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Θέση Δικηγόρου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενδιαφέρεται για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:
Δικηγόρου-Νομικού Συμβούλου (Κωδ. Θέσης: ΔΝΣ)
Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης (Κωδ. Θέσης: ΣΔΥ)
Υπεύθυνου Επικοινωνίας (Κωδ. Θέσης: ΥΕ). Καταληκτική ημερομηνία: 08-04-2013. Αποστολή βιογραφικών: hfsf@bostonhamilton.com. Δείτε την προκήρυξη στο career.duth.gr (πηγή: γραφείο διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον Προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 4330/2016)  η ΚΥΑ αριθμ. οικ. 61502/3399 «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστ...