Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Θέση Δικηγόρου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενδιαφέρεται για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:
Δικηγόρου-Νομικού Συμβούλου (Κωδ. Θέσης: ΔΝΣ)
Στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης (Κωδ. Θέσης: ΣΔΥ)
Υπεύθυνου Επικοινωνίας (Κωδ. Θέσης: ΥΕ). Καταληκτική ημερομηνία: 08-04-2013. Αποστολή βιογραφικών: hfsf@bostonhamilton.com. Δείτε την προκήρυξη στο career.duth.gr (πηγή: γραφείο διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τροποποίηση απόφασης για το δικαίωμα επιμέλειας, επικοινωνίας και τις υποχρεώσεις διατροφής ανήλικου τέκνου. Διεθνής δικαιοδοσία

Σύμφωνα με την πρόταση (1ης Δεκεμβρίου 2016) του Γεν.Εισαγγελέα του ΔΕΕ στην Υπόθεση C‑499/15, το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003,...