Νέα παράταση για τις ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30 Ιουνίου 2013

Νέα παράταση δόθηκε στην προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία των δικηγόρων. Σύμφωνα με την από 29-4-2013 απόφαση του ΕΤΑΑ, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ και ΤΥΠΔΑ έτους 2012 και, αντιστοίχως, παράδοσης των ασφαλιστικών βιβλιαρίων παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2013.

Σχόλια