Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Θέση δικηγόρου στη Law & Development Partnership

Η Law & Development Partnership (LDP) θα προβεί στην πρόσληψη διευθυντή προγράμματος (programme manager) για τη στελέχωση του βρετανικού τμήματος Διεθνούς Ανάπτυξης (DFID) για το πρόγραμμα Εμπορικό Δίκαιο και Δικαιοσύνη  (CLJP). Πρόκειται για μια σύμβαση ορισμένου χρόνου για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως 3,5 χρόνια.
Ο διορισμός εξαρτάται την ανάθεση της σύμβασης στην LDP.  Η θέση εργασίας είναι στο Λονδίνο στα γραφεία της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής  στο email: recruitment@lawdevelopment.com μέχρι 29/3/2013. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...