Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Θέση δικηγόρου στη Law & Development Partnership

Η Law & Development Partnership (LDP) θα προβεί στην πρόσληψη διευθυντή προγράμματος (programme manager) για τη στελέχωση του βρετανικού τμήματος Διεθνούς Ανάπτυξης (DFID) για το πρόγραμμα Εμπορικό Δίκαιο και Δικαιοσύνη  (CLJP). Πρόκειται για μια σύμβαση ορισμένου χρόνου για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως 3,5 χρόνια.
Ο διορισμός εξαρτάται την ανάθεση της σύμβασης στην LDP.  Η θέση εργασίας είναι στο Λονδίνο στα γραφεία της εταιρίας. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής  στο email: recruitment@lawdevelopment.com μέχρι 29/3/2013. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την κατάσχεση εις χείρας τρίτου Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του...