Πολύ ακριβή η προσφυγή στη δικαιοσύνη μετά τις συνεχείς αυξήσεις των παραβόλων

Ολοένα ακριβότερη γίνεται η προσφυγή του πολίτη στη δικαιοσύνη για την προάσπιση των δικαιωμάτων του. Σε αντιστρόφως ανάλογη πορεία με τη δραματική μείωση και περικοπή των εισοδημάτων του, τα δικαστικά παράβολα αυξήθηκαν κατακόρυφα ιδιαίτερα το 2012. Όσο αφορά την ποινική δικαιοσύνη, ήδη τα παράβολα για την κατάθεση μήνυσης έχουν αναπροσαρμοστεί από τα τέλη του 2010 από 10 σε 100 ευρώ και το παράβολο για τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής από 5 σε 50 ευρώ.
Στις αστικές διαδικασίες, με τις τροποποιήσεις που έφερε ο Ν.4055/2012 περί "δίκαιης δίκης" στην πολιτική δικονομία, η κατάθεση της έφεσης απαιτεί παράβολο 200 ευρώ, η κατάθεση της αναίρεσης 300 ευρώ και η κατάθεση της αίτησης αναψηλάφησης 400 ευρώ, διαφορετικά το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση νίκης επιστρέφεται το παράβολο αλλιώς το δικαστήριο διατάζει την εισαγωγή του στο δημόσιο ταμείο, καθώς επίσης και ότι τα παράβολα δεν ισχύουν για τις εργατικές διαφορές , για τις διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας και για τις διαφορές διατροφών, γονικής μέριμνας και χρήσης οικογενειακής στέγης.  Επίσης η αίτηση εξαίρεσης κοστίζει πλέον 100 ευρώ.
Επιπλέον με το τρίτο μνημόνιο του περασμένου Δεκεμβρίου διπλασιάστηκε το ποσοστό του δικαστικού ενσήμου επί του ζητούμενου κεφαλαίου με την άσκηση της αγωγής. Για παράδειγμα αν κάποιος ζητάει με την αγωγή του να του επιδικασθεί το ποσό των 200.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει μόνο για δικαστικό ένσημο ποσό περίπου 200 ευρώ ενώ με το προηγούμενο καθεστώς κατέβαλε τα μισά. Μεγάλη αύξηση τέλος υπήρξε και στα παράβολα των διοικητικών δικαστηρίων τα οποία αναπροσαρμόζονται συνεχώς τα δύο τελευταία έτη προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να  περιορίζεται δραστικά το δικαίωμα του πολίτη να προσφεύγει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σχόλια