Θέση δικηγόρου στην ΕΔΕΤ Α.Ε.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ,η οποία έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της οριζόντιας εκτέλεσης των έργων που υλοποιεί, προτίθεται να αναθέσει σύμβαση τριετούς διάρκειας με δοκιμαστική περίοδο έξι (6) μηνών, μετά από συνέντευξη, για την παροχή νομικών υπηρεσιών. Για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, e-mail: sakka@grnet.gr, τηλ. 210-7474254. Καταληκτική ημερομηνία: 21/03/2013. Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια