Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Θέση Νομικού στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθημάτων, Υποστήριξη Ιδρυματικής Πλατφόρμας και άλλες Δράσεις ΑΠΘ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Μήτκα Περικλή, καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προτίθεται να απασχολήσει 7 άτομα για διάστημα έως 9 μήνες (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου),
με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής: 2 ΠΕ Σχολής Θετικών Επιστημών, 2 ΠΕ Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, 1 ΤΕ Πληροφορικής, 1 ΠΕ Φιλολογίας και 1 ΠΕ Νομικής
Καταληκτική ημερομηνία: 19/03/2013. Πληροφορίες: 2310- 998462 ή itc@auth.gr. Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Αυξημένη δικαστική δαπάνη για μεγάλα δικόγραφα. Μια ατυχής διάταξη του σχεδίου νόμου για τη διοικητική δίκη

Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος Όσοι δικηγόροι γράφουν μακροσκελή δικόγραφα, πριν τα καταθέσουν καλό είναι πλέον να κάνουν και μι...