Εισαγωγή εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών στο ελληνικό διοικητικό σύστημα (εκδήλωση)

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διοργανώνει επιστημονική διάλεξη με θέμα: «Εισαγωγή εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών στο ελληνικό διοικητικό σύστημα» την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, ώρα 16:00 στην Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων (Σεμιναρίων) Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. Ακαδημίας 68 & Χαριλάου Τρικούπη, 2os όροφος
Εισηγητής: Χαράλαμπος Ταγαρούλιας, Δικαστικός Αντιπρόσωπος Ν.Σ.Κ., LLM Διεθνούς Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης, Pepperdine University Η.Π.Α.
Παρεμβαίνουν: 1. Αλέξανδρος Ροϊλός, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους «Η εξωδικαστική επίλυση διαφορών από δημόσια έργα»
2. Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δικηγόρος Θεσ/κης, LLM, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Τακτικό μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σχεδιασμός συστημάτων επίλυσης διαφορών»
3. Βασιλική Σκορδάκη, Δικηγόρος Αθηνών, Διαμεσολαβήτρια - CEDR, Solicitor Αγγλίας & Ουαλίας, μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Εξισορρόπηση δυνάμεων κατά τη διαμεσολάβηση»

Σχόλια