Aναίρεση απόφασης λόγω έλλειψης αιτιολογίας της απόρριψης του αιτήματος αναβολής κατ'αρ.349 ΚΠΔ (νομολογία)

ΑΠ 583/2012: Αναίρεση απόφασης λόγω έλλειψης αιτιολογίας της απόρριψης του αιτήματος αναβολής και υπέρβασης εξουσίας: «(…) το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης με την εξής αιτιολογία: "Στην προκειμένη περίπτωση το παραπάνω αίτημα του κατηγορουμένου περί αναβολής της παρούσας δίκης είναι μεν νόμιμο, στηριζόμενο στη διάταξη του άρθρου 349 του ΚΠοινΔ, σύμφωνα με το οποίο το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων που προβάλλονται από τον Εισαγγελέα ή κάποιον από τους διαδίκους αυτεπαγγέλτως, πρέπει όμως να απορριφθεί ως αβάσιμο από ουσιαστική άποψη, διότι κατά την κρίση του Δικαστηρίου αυτού,
ο προβαλλόμενος από τον κατηγορούμενο λόγος, δηλαδή ότι πάσχει από εμπύρετη βρογχίτιδα, δεν συνιστά σημαντικό αίτιο για την αναβολή της δίκης, καθόσον δεν προέκυψε η αδυναμία του εκ του παραπάνω λόγου να παρασταθεί στο Δικαστήριο. Με βάση τις παραπάνω σκέψεις το αίτημα περί αναβολής εκδικάσεως της παρούσας υποθέσεως λόγω σημαντικών αιτίων στο πρόσωπο του εκκαλούντος - κατηγορουμένου, που υποβλήθηκε από τον δικηγόρο …για λογαριασμό του τελευταίου, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο από ουσιαστική άποψη και να διαταχθεί η πρόοδος της δίκης". Με αυτά που δέχτηκε το Δικαστήριο, δεν διέλαβε στην ανωτέρω απορριπτική του αιτήματος αναβολής παρεμπίπτουσα απόφασή του την κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού δεν εκτίθενται σ` αυτήν τα στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία στα οποία το Δικαστήριο θεμελίωσε την απορριπτική του κρίση, οι συλλογισμοί με τους οποίους κατέληξε στην κρίση του αυτή, καθώς και οι αποδείξεις που τη στηρίζουν. Ειδικότερα, προκύπτει από την ανωτέρω αιτιολογία αμφιβολία ως προς το εάν η ιατρική βεβαίωση που προσκομίστηκε από τον συνήγορο του κατηγορουμένου, για την απόδειξη της αδυναμίας του (κατηγορουμένου) να εμφανισθεί στο Δικαστήριο και την υποστήριξη του παραπάνω αιτήματός του, αναγνώστηκε, και αν λήφθηκε υπόψη από το Δικαστήριο, ώστε να αιτιολογείται επαρκώς η αντίθετη προς την ιατρική γνωμάτευση κρίση του. Επομένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της απορριπτικής του αιτήματος αναβολής παρεμπίπτουσας απόφασης είναι βάσιμος. Περαιτέρω, επειδή το Δικαστήριο, δικάζοντας ως Εφετείο, προχώρησε στην εξέταση της ουσίας της υποθέσεως και καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε ποινή στερητική της ελευθερίας και σε χρηματική ποινή, χωρίς προηγουμένως να έχει απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα αναβολής της δίκης, υπερέβη την εξουσία του και κατά συνέπεια υπέπεσε στην πλημμέλεια που προβλέπεται από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επομένως, πρέπει να αναιρεθεί η απόφαση (…)» (Δημοσίευση: τ.ν.π. Nomos)

Σχόλια