Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για το διορισμό 60 Νομικών στην Εφορία

Δημοσιεύθηκε η υπ' αρ. 1K/2013 (Φ.Ε.Κ. 2/15-3-2013, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Εφοριακών στο Υπουργείο Οικονομικών, εκ των οποίων οι εξήντα (60) θέσεις προορίζονται για Νομικούς (ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Νομικής). Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια