Καταψηφίστηκε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός των ετών 2014-2020

Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο  2014-2020 με 690 ευρωβουλευτές να καταψηφίζουν το σχέδιο που προβλέπει μεγάλες περικοπές για την επόμενη εξαετία. Με το ψήφισμα του, το Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει την πρόθεση «να ξεκινήσει ευρείας κλίμακας διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με όλες τις διατάξεις του κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο των ετών 2014-2020,
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα αποκτήσει ένα σύγχρονο, προνοητικό, ευέλικτο και διαφανή προϋπολογισμό, που θα μπορέσει να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των πολιτικών δεσμεύσεων της ΕΕ και των δημοσιονομικών επιδιώξεων». (πηγή: skai.gr)
Σχόλια