Πλειστηριασμοί στο internet

Eιδική ιστοσελίδα στο internet στην οποία θα αναρτώνται όλοι οι πλειστηριασμοί ακινήτων τα οποία έχουν κατασχέσει οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι περισσότεροι πλειστηριασμοί ακινήτων κηρύσσονται άγονοι λόγω μη εμφάνισης ενδιαφερομένων και το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση που προκαλεί μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον,
αλλά και το γεγονός οτι πολλοί ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αγοραστές δεν ενημερώνονται για τη διενέργεια των πλειστηριασμών. Με την ανάρτηση και δημοσίευση των προγραμμάτων των πλειστηριασμών σε ειδικό διαδικτυακό τόπο προσδοκάται ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή στη διαδικασία και από την εκποίηση των ακινήτων το ελληνικό δημόσιο θα εξασφαλίζει επιπλέον έσοδα. (πηγή: www.capital.gr)


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου