Συνταγματικό το πρόστιμο για τη μη πληρωμή διοδίων σύμφωνα με το ΣτΕ

To Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική την επιβολή του προστίμου των 200 ευρώ σε όποιον οδηγό αρνείται να πληρώσει το αντίτιμο των διοδίων στο εθνικό οδικό δίκτυο. Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο δήμαρχος Ωρωπού, στον οποίο επιβλήθηκε σύμφωνα με το αρ. 29 παρ.10 του ΚΟΚ πρόστιμο ύψους 200 ευρώ, επειδή πέρασε από τα διόδια σηκώνοντας τις μπάρες και χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο.
Tο Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρει στην απόφασή του ότι η επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη καταβολής διοδίων θεσπίστηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα με το αρ. 29 παρ.10 του ΚΟΚ απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως. (πηγή: ethnos.gr)

Σχόλια