Άρση του φορολογικού απορρήτου με εισαγγελική παραγγελία: Νέα διάταξη στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1016/1-2-2013: Κοινοποίηση διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του Ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17) σχετικά με την εισαγγελική παραγγελία περί άρσης απορρήτου. Με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του Ν. 4110/2013 προστίθεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 85 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος νέα περίπτωση ιστ΄ ως εξής: «ιστ) Η χορήγηση στοιχείων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας του άρθρου 25 παρ.4εδάφιο β΄ του Ν. 1756/1988 , η οποία περιλαμβάνει αιτιολόγηση του παραγγέλλοντος εισαγγελικού λειτουργού περί μη συνδρομής φορολογικού απορρήτου.». Συνεπώς, η εισαγγελική παραγγελία συνιστά υπό τις προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης ένα επιπλέον λόγο άρσης του φορολογικού απορρήτου και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου (23 Ιανουαρίου 2013). Επισημαίνεται ότι η διάταξη αφορά και περιπτώσεις εισαγγελικών παραγγελιών που εκκρεμούν έως τη δημοσίευση του νόμου.

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Μας διευκολύνει, ως δικηγόρους, σε πολλές υποθέσεις η ως άνω διάταξη.