Αλλαγές του νόμου για τα διπλώματα οδήγησης

Tο Προεδρικό Διάταγμα 15/2013, που αποτελεί την ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο, φέρνει πολύ σημαντικές αλλαγές από τις 19 Ιανουαρίου στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης ανατρέποντας το σημερινό καθεστώς για τις κατηγορίες διπλωμάτων, τα ηλικιακά κριτήρια για την απόκτηση άδειας οδήγησης, τον τρόπο και το κόστος απόκτησης. Η επιβολή νέου πιο ακριβού παραβόλου, η δημιουργία νέων κατηγοριών διπλωμάτων, η αύξηση του αριθμού των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων και η ανανέωση κάθε 15 έτη των ερασιτεχνικών διπλωμάτων, είναι οι πιο βασικές από τις αλλαγές που θα ισχύσουν από την ερχόμενη εβδομάδα.
Το κόστος για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης αυξάνεται και συγκεκριμένα ορίζεται παράβολο ύψους δέκα ευρώ για κάθε φορά που θα επανεξετάζεται υποψήφιος που απέτυχε. Τα παράβολα για τις ιατρικές εξετάσεις θα παραμείνουν στα 90 ευρώ και για την έκδοση της άδειας στα 30 ευρώ. Όμως η καθιέρωση περισσότερων μαθημάτων ανά κατηγορία ανεβάζουν κατακόρυφα τα έξοδα στα οποία θα πρέπει να υποχρεωθεί ο υποψήφιος οδηγός. Στο ΠΔ 15/2013 που θα ισχύει από τις 19/1/2013 αλλάζει επιπλέον και η χρονική ισχύς των διπλωμάτων η οποία θα είναι 15 έτη και πλέον θα απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις για την ανανέωσή τους. (πηγή: imerisia.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr