Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και στα Διοικητικά Δικαστήρια

Σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη στο Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία, θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, μετά τα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως και στα υπόλοιπα διοικητικά δικαστήρια της χώρας. Σύμφωνα με το ΠΔ που θα εκδοθεί, οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που εποθυμούν να καταθέσουν δικόγραφο θα εισάγουν στο «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Δικηγορικών Συλλόγων» το όνομα εισόδου και τον προσωπικό κωδικό που τους έχει χορηγηθεί για την αναγνώρισή τους από το πληροφοριακό σύστημα.
Στη συνέχεια θα επιλέγουν το δικαστήριο που θέλουν, θα συμπληρώνουν τα πεδία που θα τους ζητούνται και θα προχωρούν στην κατάθεση του δικογράφου ή την κατάθεση εγγράφων και άλλων πιστοποιητικών ή θα αιτούνται τη λήψη των σχετικών πιστοποιητικών που επιθυμούν. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι από την πλευρά τους θα ταυτοποιούν το δικηγόρο που κάνει την κατάθεση, επιβεβαιώνοντας την έλλειψη ασυμβίβαστου ή κωλύματος λόγω πειθαρχικής κύρωσης στα πρόσωπα των δικηγόρων και εγκρίνοντας τη συνέχιση της διαδικασίας κατάθεσης δικογράφου.  Επιπλέον θα παραγματοποιούν την ηλεκτρονική είσπραξη των ποσών των παραβόλων κάνοντας τον σχετικό επιμερισμό τους στους αρμόδιους φορείς. Τέλος, θα διαβιβάζουν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο αρμόδιο δικαστήριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική κατάθεση του δικογράφου. (πηγή: ethnos.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr