Οι δικαστές προσέφυγαν δικαστικά κατά των διατάξεων του μνημονίου που περικόπτουν τους μισθούς τους

Το σύνολο των δικαστικών Ενώσεων της χώρας και 602 δικαστές προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το Μνημόνιο ΙΙΙ που έγινε νόμος του κράτους με το Ν. 4093/2012, κατά τη ρύθμιση που μειώνει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου 2012 τις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστικών λειτουργών και προβλέπει τμηματικά τον τρόπο επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών» στο Δημόσιο. Τόσο οι δικαστικές Ενώσεις, όσο και οι δικαστές, ζητούν επιπλέον να ακυρωθεί η από 14.11.2012 απόφαση του υπουργού Οικονομικών που προβλέπει την επιστροφή «των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων» που προκύπτουν από την εφαρμογή του Μνημονίου ΙΙΙ (αναδρομική μείωση αποδοχών και συντάξεων).
Ως προς το Μνημονίο ΙΙΙ οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθεί η παράγραφος που αφορά στις μισθολογικές διατάξεις των απασχολουμένων στον δημόσιο τομέα. Οι Ενώσεις που προσέφυγαν στο ΣτΕ είναι των: 1) Δικαστών και Εισαγγελέων, 2) Εισαγγελέων Ελλάδος, 3) Διοικητικών Δικαστών, 4) Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 5) Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επίσης, προσέφυγαν ατομικά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και 595 ακόμα δικαστές και εισαγγελείς όλων των βαθμών ομαδικά, αλλά και δύο που προσέφυγαν ανεξάρτητα. (πηγή: kathimerini.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου