Αμοιβή δικηγόρου και για τις εργασίες που εκτέλεσε πριν τον συμβιβασμό (νομολογία)

Σύμφωνα με την απόφαση 1400/2011 του Αρείου Πάγου, ο δικηγόρος που ενήργησε συγκεκριμένες διαδικαστικές πράξεις πριν από τον συμβιβασμό, στον οποίο συνέπραξε, δικαιούται, εκτός από την κατά το άρθρο 124 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων αμοιβή (για την επίτευξη του συμβιβασμού), και ιδιαίτερη αμοιβή για τις παραπάνω πράξεις, οι οποίες αμείβονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τον επιτευχθέντα συμβιβασμό. Το δικαστήριο έκρινε ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση που δέχτηκε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος εκτέλεσε κατ` εντολή των πελατών του τις αναφερόμενες δικαστικές και εξώδικες εργασίες και ακολούθως συνέπραξε στον συμβιβασμό, που επιτεύχθηκε μεταξύ των εντολέων του και της αντιδίκου αυτών, δεν δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή για τις εργασίες που εκτέλεσε πριν συμπράξει στον ανωτέρω συμβιβασμό, διότι η αμοιβή για τον συμβιβασμό καλύπτει και την αμοιβή για τις παραπάνω εργασίες, παραβίασε ευθέως τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 124 του Κώδικα Δικηγόρων. (legalnews24.gr)

Σχόλια