Συνταγματικό έκρινε το ΣτΕ το πρώτο Μνημόνιο

ΣτΕ 668/2012: Συνταγματικότητα Ν. 3845/2010 (Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), με τον οποίο κυρώνεται το προσαρτημένο σ΄αυτόν Μνημόνιο. Κρίνεται ότι το Μνημόνιο δεν αποτελεί διεθνή συνθήκη και επομένως για την ψήφιση του κυρωτικού νόμου δεν απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία βουλευτών. Αντίθετη μειοψηφία. Με το Μνημόνιο αλλά και με το Ν. 3845/2010 δεν παραχωρούνται αρμοδιότητες τέτοιες που να περιορίζουν την εθνική κυριαρχία. Αντίθετη μειοψηφία. Περικοπή αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων (εν ευρεία εννοία) και συνταξιοδοτικών παροχών. Η αξίωση για καταβολή των προβλεπομένων αποδοχών στους δημόσιους υπαλλήλους καθώς και οι αξιώσεις έναντι των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τη χορήγηση κοινωνικοασφαλιστικών παροχών ως αντικείμενο περιουσίας που προστατεύεται συνταγματικά. Κρίνεται ότι δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα σε μισθό ή σύνταξη ορισμένου ύψους. Άλλωστε, το μέτρο των περικοπών δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Νόμιμη και η μη πρόβλεψη διαβάθμισης της μειώσεως ανάλογα με το ύψος των αποδοχών ή των συντάξεων. Νομιμοποίηση Δικηγορικού Συλλόγου και συνδικαλιστικών οργανώσεων για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά των αποφάσεων που επιβάλουν περικοπές στις συνταξιοδοτικές παροχές των μελών τους.(πηγή: τ.ν.π. ΝΟΜΟΣ,- επίσης η απόφαση δημοσιεύθηκε και στα: ΝΟΒ 2012/384, ΑΡΜ 2012/624 , ΕΔΚΑ 2012/516)

Σχόλια