Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών προμηθευτών: Δεν υποβάλλονται μηδενικές καταστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι λήγει σήμερα η καταληκτική προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών προμηθευτών για τους δικηγόρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις οδηγίες της Διοίκησης που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1300/14.11.1997, όσοι δεν είχαν συναλλαγές από αυτές που περιλαμβάνονταν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (π.χ. ύπαρξη μόνο δαπανών για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) δεν υπέβαλλαν μηδενικές καταστάσεις. Το ίδιο αναφέρεται και στην ερμηνευτική εγκύκλιο του νόμου 3296 (ΠΟΛ.1010/26.1.2005στις περιπτώσεις που κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ή πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές από αυτές που δεν περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (κατά τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο (ΠΟΛ.1163/30.6.1994), δεν υποβάλλονται μηδενικές καταστάσεις. Επίσης σύμφωνα με στο άρθρο 20 του Κ.Β.Σ.δεν συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστά­σεις συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. Βλ. αναλυτικές πληροφορίες στο e-taxexperts.blogspot.gr

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου