Νομολογία ΑΠ: Αδικοπρακτική ευθύνη του προστήσαντος

AΠ 363/2012 : Αδικοπραξία. Ευθύνη του προστήσαντος από αδικοπραξία του προστηθέντος. Ανάληψη χρημάτων από λογαριασμό ηλικιωμένης γυναίκας με άνοια, η οποία είχε τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση, από τον σύντροφο της κατ΄ οίκον νοσοκόμας που την πρόσεχε, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την κατάσταση της ηλικιωμένης, την εξαπάτησε προς υπογραφή της σχετικής πράξης. Ευθύνη και της υπαλλήλου της τράπεζας, η οποία προέβη στην εκταμίευση του ποσού από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης, χωρίς να επιδείξει την απαιτούμενη επιμέλεια για την τρέχουσα συναλλαγή. Λόγω μάλιστα της σχέσεως προστήσεως μεταξύ της ως άνω υπαλλήλου και της Τράπεζας και η τελευταία φέρει ευθύνη εξ αδικοπραξίας. Στο πρόσωπο της ηλικιωμένης, λόγω της νοητικής της κατάστασης, δεν υφίσταται συντρέχον πταίσμα.(Nomos)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου