Νομολογία ΣτΕ

ΣτΕ 1165/2012 : Παραδεκτή αίτηση ακύρωσης κατά πράξεως του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με την οποία απορρίφθηκε αίτημα της αιτούσας εταιρίας για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας φαρμακευτικού προϊόντος. Ο ΟΒΙ δε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητές του για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ασκεί δημόσια εξουσία κατά παραχώρηση και οι σχετικές πράξεις είναι κατ’ αρχήν εκτελεστές διοικητικές πράξεις και προσβάλλονται παραδεκτά με αίτηση ακύρωσης. Ερωτήματα σχετικά με την προστασία με κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή με συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας φαρμάκου που περιέχει περισσότερες από μία δραστικές ουσίες ενώπιον του ΔΕΕ. Αναβολή της υπόθεσης μετά την απάντηση των εν λόγω ερωτημάτων από το ΔΕΕ. (dsa.gr) 
(ολόκληρη η απόφαση εδω: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/ste1165.htm

Σχόλια